Over mij

Altijd heeft tekenen en schilderen mijn aandacht getrokken. Op de lagere school vond ik het leuk om tekeningen te maken.

Later bij de opleiding voor onderwijzer heb ik kennis gemaakt met het maken van schilderingen met vetkrijt en waterverf.

In het onderwijs op de basisschool vond ik het leuk om tekeningen met kleurkrijt op het bord te zetten. Soms gewone en soms ook hele grappige.

Dat laatste vooral rond het feest van Sinterklaas.

Buiten het schoolgebeuren kreeg ik de mogelijkheid om een cursus tekenen en schilderen te gaan volgen.

Dit doe ik nu al verschillende jaren en leer er nog steeds van.

De cursusleider, zelf kunstschilder van beroep, zorgt er steeds voor dat de uitgestalde voorwerpen me steeds weer uitdagen om het werkstuk tot een goed einde te brengen. Daarnaast worden ook aanwijzingen gegeven bij eigen ideeën, zodat het werk tot een goed einde wordt gebracht.

Het geeft een goed gevoel als het werk voldoening geeft.

Kees Bergman
Kees Bergman